Metale ciężkie, a zdrowie

Słowo aluminium prawdopodobnie jest bliższe większości z nas niż glin, dlatego poniżej używam słowa alminium majac na myśli glin (pierwiastek)

Metale ciężkie – nieprecyzyjne pojęcie określające różnie definiowany zbiór metali i półmetali charakteryzujących się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi. 

W naukach zbliżonych do biologii i medycyny termin metale ciężkie jest na ogół używany w odniesieniu do pierwiastków używanych w przemyśle i jednocześnie odznaczających się toksycznością dla człowieka lub środowiska. Do metali ciężkich zaliczane bywają metale (np. rtęć, ołów, kadm, chrom, nikiel, miedź, cynk, bizmut), półmetale (np. arsen, tellur), a nawet niemetale (selen).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metale_ciężkie

Źródła

Świetlówki

Świetlówka kompaktowa, kompaktowa lampa fluorescencyjna (CFL ang. Compact fluorescent lamp), znana też w handlu jako świetlówka energooszczędna

zawierają niewielką ilość toksycznych oparów rtęci (ok. 5 mg), w związku z czym konieczny jest ich recykling i nie wolno ich wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci[7] Zbicie działającej świetlówki energooszczędnej jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia osób przebywających w pobliżu z powodu oparów rtęć 

Stare rtęciowe termometry

 

Termometry rtęciowe oraz inne urządzenia pomiarowe zawierające rtęć zostały wycofane z produkcji i sprzedaży 3 kwietnia 2009r., gdyż nie spełniają norm unijnych. Zdaniem Ministra Zdrowia możliwość skażenia środowiska naturalnego rtęcią z rozbitego termometru jest wysoce prawdopodobna, ze względu na nieodporną na czynniki mechaniczne szklaną obudowę termometru oraz metodę przygotowania termometru do pomiaru (wstrząsanie w celu obniżenia słupa rtęci w kapilarze do takiego poziomu, w którym odczytana na skali temperatura jest niższa od normalnej temperatury ciała). Wobec tego podjęto decyzję o wycofaniu z produkcji i obrotu wyrobów medycznych zawierających rtęć i zastąpieniu ich innymi wyrobami medycznymi nie zawierającymi tego pierwiastka.


Termometry rtęciowe oraz inne urządzenia pomiarowe zawierające rtęć zostały wycofane z produkcji i sprzedaży 3 kwietnia 2009r., gdyż nie spełniają norm unijnych. Zdaniem Ministra Zdrowia możliwość skażenia środowiska naturalnego rtęcią z rozbitego termometru jest wysoce prawdopodobna, ze względu na nieodporną na czynniki mechaniczne szklaną obudowę termometru oraz metodę przygotowania termometru do pomiaru (wstrząsanie w celu obniżenia słupa rtęci w kapilarze do takiego poziomu, w którym odczytana na skali temperatura jest niższa od normalnej temperatury ciała). Wobec tego podjęto decyzję o wycofaniu z produkcji i obrotu wyrobów medycznych zawierających rtęć i zastąpieniu ich innymi wyrobami medycznymi nie zawierającymi tego pierwiastka.

Leczenie szpitalne ostrych zatruć rtęcią oraz jej związkami polega na podawaniu związków chelatujących, wiążących kationy metali, tj. BAL, Unitiol, DMS (kwas merkaptobursztynowy), Penicylamina.

https://www.doz.pl/czytelnia/a1193-Termometry_rteciowe_zniknely_na_dobre_z_produkcji

 

Gdy stłuczesz termomtr

Rtęć należy niezwłocznie zebrać najlepiej w gumowych rękawiczkach do szklanego słoika lub szczelnie zamykanego plastikowego worka. Można użyć do tego zakraplacza do oczu, sztywnej kartki papieru, czy też łopatki. Nie wolno używać domowych środków czyszczących (szczególnie tych zawierających chlor i amoniak), gdyż reagują one z rtęcią dając groźny, trujący gaz. Rozbity termometr oraz przyrządy pomagające nam w zebraniu rtęci należy włożyć do słoika z rtęcią lub zamknąć szczelnie w worku plastikowym i zanieść do najbliższego miejsca utylizacji rtęci lub apteki, która posiada pojemniki na tego typu odpady. Rtęci nie wolno zbierać pędzlem, miotłą lub odkurzaczem, gdyż rozbijają ją na mniejsze kropelki, zwiększając powierzchnię parowania i stężenie par rtęci w powietrzu!!! Ponadto małe „kuleczki” rtęci mogą się ukryć w szczelinach i zakamarkach podłogi lub pomiędzy włosiem dywanu i nieustannie parując, mogą spowodować bardzo groźne zatrucie przewlekłe tym metalem. Należy także pamiętać, by przez kilka dni intensywnie wietrzyć pokój w celu zmniejszenia stężenia par rtęci do poziomu nie zagrażającego zdrowiu.

Nie wolno wyrzucać termometru rtęciowego lub samej rtęci do śmieci, spuszczać w ubikacji lub wylewać do zlewu. Jest ona bowiem przekształcana przez mikroorganizmy wodne do metylortęci, o właściwościach bardziej toksycznych, niż sama rtęć. Według badań amerykańskiej agencji EPA (Agencja Ochrony Środowiska), rtęć z jednego rozbitego termometru może zatruć wszystkie ryby znajdujące się w jeziorze o powierzchni do 8 hektarów!

https://www.doz.pl/czytelnia/a1193-Termometry_rteciowe_zniknely_na_dobre_z_produkcji

 Żywność

Nie wiadomo jakie produkty spożywcze dostarczają największe ilości rtęci.
Zazwyczaj mówi się o rybach, które według jednego z badań, są w stanie wytłumaczyć około 9% rtęci w krwii z ~20% zależnej od diety.

 

 

Ryby [Rteć]

Rtęć kumuluje się w organizmach żywych.
Jeśli duża ryba zje kilka małych rybek, to pozyska w ten sposob również rtęć które one posiadały.
Jeśli żyje dłużej, to prawdopodobnie również zje więcej.

 

Bretwood Higman, Ground Truth Trekking. [CC BY 3.0]

Zatem większe drapieżne ryby mogą mieć więcej rtęci niż te małe.

Dlatego w takim drapieżnik jak tuńczyk, stężenie rtęci może być 10 milionów razy większe niż w otaczająca je woda.

Dlatego najlepiej wybierać ryby małe, żyjące krótko, znajdujące się na samym końcu (dole) układu pokarmowego (np. śledzie, sardynki, mintaj, dzikim łosoś, ale nie z hodowli).

Ryby mogą zawierać również szkodliwe dioksyny, furrany PCB, …

Jednocześnie nie ma co się na nie obrażać, ponieważ niosą ze sobą wiele korzyści zdrowotnych.
Wybieraj świadomie.

Kobietom w ciąży ordadza się konsumpcji ryb! 🙂

Mercury can get bio-accumulated in marine food chains in the form of highly toxic methyl mercury which can cause health risks to human seafood consumers.[5][6] According to statistics, about 66% of the global fish consumption comes from ocean.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_pollution_in_the_ocean

Metylortęć

Global Mercury Assessment 2013 states main anthropogenic sources of mercury emission are artisanal and small – scale gold mining, fossil fuel burning and primary production of non-ferrous metals. Other sources such as cement production, consumer products waste, contaminated sites and chlor-alkali industry also contributes in relatively small percentages.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_pollution_in_the_ocean

 

We estimated that maternal diet accounted for 19.8% of the total variation in ln-TBM, with 44% of diet-associated variability (8.75% of the total variation) associated with seafood consumption (white fish, oily fish, and shellfish). Other dietary components positively associated with TBM included wine and herbal teas, and components with significant negative associations included white bread, meat pies or pasties, and french fries.

„Dietary Predictors of Maternal Prenatal Blood Mercury Levels in the ALSPAC Birth Cohort Study”
Jean Golding , Colin D. Steer , Joseph R. Hibbeln , Pauline M. Emmett , Tony Lowery , and Robert Jones
https://doi.org/10.1289/ehp.1206115Cited by:9

Open Access: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1206115

To znaczy w tym badaniu zaobserwowano, że dieta może wyjaśnić 19,8% zmieności ilości rtęci w krwii, przy czym owoce morza mogą odpowadać tylko za 8,75% całkowitej zmienności.

Zauważono również związek z większą ilością rtęci w krwi przy alkocholu, herbatkach, …

Z ryb często spożywanych w Polsce najwięcej rtęci zawiera ryba maślana i tuńczyk, a poza tym: okoń, węgorz, płoć, dorsz (dane: Morski Instytut Rybacki w Gdyni, 2010), ze względu na wysoką zawartość rtęci nie należy również spożywać miecznika, marlina, makreli królewskiej, mięsa rekina, a z powodu małej wartości odżywczej pangi i tilapii. 

https://qulinarna.com/2015/07/28/ryby-ktore-jesc-a-ktorych-unikac/

  

Wybielanie skóry [Rteć] (ciekawostka)

Kiedyś do wybielania skóry używało się rtęci ponieważ blokuje wytwarzanie melaniny (barwnika w naszej skórze).
Na szczęście w większości krajów jest zakaz sprzedawania kosmetyków zawierajacych więcej niż 1 ppm (Europa, Stany, Korea), w niektórych krajach ten limit jest większy np. Chiny, Filipiny.
A w niektórych krajach mimo zakazu pewnie można zneleźć wiele produktów.

Maksymalna dawka: 1 ppm odpowiada 1 mg na litr (kremu) 🙂

W Polsce ludzie opalają się by zyskać koloru.
W innych krajach – wybielają!

 

Dezodoranty [aluminium]

 Folia aluminiowa [aluminium]

 

Szczepionki [auminium / rtęć]

alumimium – przyśpieszacz

rtęć – (etylortęć) konserwant (kiedyś?)

Plomby (zęby, rtęć)

Plomby amalgamat (srebrne?)

Amalgamat stomatologiczny – amalgamat rtęci ze srebrem, cyną, miedzią, kadmem oraz niekiedy cynkiem, stosowany w stomatologii jako wypełnienie, głównie w ubytkach klasy I, II i V. Obecnie notuje się odchodzenie od stosowania amalgamatu w stomatologii z uwagi na względy estetyczne (metaliczny kolor wypełnienia kontrastuje z tkanką zęba), narażenie lekarzy i pacjentów na kontakt z toksyczną rtęcią oraz ze względów środowiskowych (emisja rtęci do atmosfery wskutek kremacji zwłok ludzkich).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Amalgamat_stomatologiczny

Niby rteć ze srebrem, ale ile tej rtęci jest?

Według angielskiej Wikipedii 50%!!!!

Dental amalgam is a liquid mercury and metal alloy mixture used in dentistry to fill cavities caused by tooth decay. Low-copper amalgam commonly consists of mercury (50%), silver (~22–32%), tin (~14%), copper (~8%) and other trace metals

https://en.wikipedia.org/wiki/Amalgam_(dentistry)

 

Co pewien czas podnoszone są głosy o toksyczności amalgamatu jako wypełnienia stomatologicznego, które mają swoich zwolenników i przeciwników (tzw. wojny amalgamatowe).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Amalgamat_stomatologiczny

Według niektórych bezpieczne.

Osobiście 

 

Badania z 2008 roku wykazały, że MRI i używanie telefonów komórkowych prowadzi do zwiększenia stężenia rtęci w ślinie i moczu osób posiadających wypełnienia amalgamatowe o ok. 25% w stosunku do osób niepoddanych działaniu ww. czynników[1]. Wyniki te opublikowane zostały w czasopiśmie Pakistan Journal of Biological Sciences spoza listy filadelfijskiej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Amalgamat_stomatologiczny

 

Osoby z wypełnieniami amalgamatowymi, mają 4-5 razy więcej rtęci niż pozostali.

10% rtęci z amalgamatów podlega akumulacji i w narządach.

Książka: „Dzieci z głodującymi mózgami” – dr Jaquelyn McCandless

TODO: dokładny cytat

Uwalnianie wzrasta picia gorących napoi, czy żucia gumy.

 

Herbata? (aluminium)

Aluminium może znajdować się w liściach herbaty (rośliny go kumulują).

Na szczęście nie jest rozpuszczalny w wodzie.
Zatem bezpiecznie możesz pić herbatkę, chyba że dodasz cytrynę!

Po dodaniu cytryny, kwas wypłukuje z herbaty (fusów) aluminium tworząc cytrynian glinu.
W ten sposób aluminium przechodzi do naparu.

By uniknąć tego efektu po prostu można dodać cytrynę po wyjęciu fusów (zazwyczaj torebki).

Według Doktor Krzysztof Łabuzek, glinu (aluminium) w takiej herbacie będzie cztery razy mniej!

 

Usuwanie metali ciężkich

Ciekawe? Newsletter?

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze