Oporność na antybiotyki

Odporność bakterii na antybiotyki

Oporność na antybiotyki – cecha części szczepów bakteryjnych, która umożliwia im przeciwstawianie się wpływowi antybiotyku. W zależności od pochodzenia, dzieli się ją na pierwotną (naturalna struktura bakterii uniemożliwiająca działanie leku) lub nabytą – na skutek nabycia genów oporności od innych bakterii lub spontanicznych mutacji.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oporno%C5%9B%C4%87_na_antybiotyki

Jak szybko bakterie uodparniają się na antybiotyki?

Obraz nieraz bardziej przemawia niż seria liczb czy gróźb.

Dlatego warto zobaczyć eksperyment, jak szybko bakterie są w stanie się uodpornić na antybiotyk.

Eksperyment jest bardzo prosty do wykonania.
Wystarczy płytka z kilkoma przegródkami. W każdej przegródce będzie znajdywało się coraz większe stężenie antybiotyku, tak by bakterie okazjonalnie spotykając się z antybiotykiem były w stanie wytworzyć odporność na coraz większe stężenie antybiotyku.

Stężenie antybiotyku (krotność), 0 – brak antybiotyku.
W 11 dni, bakterie wykształciły odporność na 1000x większe stężenie antybiotyku!
Wizualizacja poszczególnych mutacji.

Nagranie z Harvard Medical School

Reklama

Jak bakterie nabierają odporności?

Częsta oporność wśród bakterii wiąże się z nieracjonalną antybiotykoterapią oraz zbyt dużym zużyciem tych leków w przemyśle spożywczym.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oporno%C5%9B%C4%87_na_antybiotyki

Bakterie mogą wykształcić odporność przy kontakcie z antybiotykiem.

Tu mamy dwa  filary:

  • antybiotyki u ludzi (w czasie leczenia),
  • antybiotyki u zwierząt.

Poziomy transfer genów

Warto wiedzieć że istnieje coś takiego jak poziomy transfer genów.
Sprowadza się to do tego, ze gdy jedna bakteria nauczy się jak radzić sobie z antybiotykiem, to ta wiedza może być przekazana do zupełnie innych bakterii (np. chorobotwórczych)!

Poziomy transfer genów (horyzontalny transfer genów – HGT, lateralny transfer genów – LGT) – zjawisko przechodzenia genów między organizmami różnych gatunków, najczęściej pozostającymi ze sobą w ścisłej relacji ekologicznej. Zjawisko jest odpowiedzialne za istnienie 10–20% genów w komórkach prokariotycznych i takie krytyczne dla ewolucji cechy jak oporność na antybiotyki, wirulencja, zdolność przeprowadzania fotosyntezy oraz asymilacji azotu atmosferycznego. W komórkach eukariotycznych proces zachodzi rzadziej, jednak prawdopodobnie był powszechny w początkowym etapie ewolucji eukariontów. Geny, będące wynikiem HGT, w tej domenie stanowią poniżej 1%

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziomy_transfer_gen%C3%B3w

Bakterie mogą się „uczyć” od innych (zupełnie innych) bakterii jak radzić sobie z antybiotykiem!

U ludzi

Pamiętaj, możesz nie brać żadnych antybiotyków przez całe życie, ale wystarczy, że np. odwiedzisz szpital i możesz się zarazić bakterią która miała kontakt już ze wszelkimi możliwymi antybiotykami i się uodporniła.

Teoria? – Nie

U kilkuset pacjentów warszawskich szpitali stwierdzono bakterię Klebsiella pneumoniae New Delhi, oporną na wszystkie antybiotyki. – Liczba zakażeń rośnie lawinowo i jest trudna do zatrzymania. To jedna z najgroźniejszych sytuacji epidemiologicznych w Europie. Wynalezienie lekarstwa na tę bakterię prawdopodobnie potrwa kilka lat – mówi dr Tomasz Ozorowski, mikrobiolog, ekspert Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

http://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,klebsiella-pneumoniae-ndm–w-polskich-szpitalach-wykryto-bakterie-odporna-na-wszystkie-antybiotyki,artykul,1721675.html

U zwierząt

Wyobraź sobie, że na farmie jeden kurczak został zainfekowany – co się stanie z resztą?

Właśnie – zwierze nie może chorować! Dlatego nieraz podaje się antybiotyki profilaktycznie.

Już w latach 40 zauważono, że dodając do paszy antybiotykowe stymulatory wzrostu (kurczaki szybciej rosną) i potrzebują mniej paszy.

Na szczęście w 2006 w Uni Europejskiej zakazano tego procederu.

Pamiętaj, że nawet jeśli prawo danego państwa zabrania pewnych pewnych praktyk, to wcale nie oznacza, że te same zasady dotyczą pozostałych krajów. A kupując „kurczaczka” nie wiesz skąd pochodzi (a w czasie transferów, importu, eksportu, może kilka razy zmienić etykietki).

Nawet przy zakazie, gdzie użycie antybiotyku powinno być uzasadnione, wystarczy, że zachoruje jeden osobnik, to podaje się antybiotyk całemu stadu.

Metafilaktyka – w hodowli przeciwdziałanie skutkom zakażeń w momencie przed pojawieniem się objawów klinicznych zakażenia prowadzone w oparciu o cykliczność produkcji. Polega na obserwacji stada i wyliczeniu momentu wystąpienia zakażenia oraz podaniu antybiotyków w momencie gdy nie występują jeszcze objawy kliniczne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metafilaktyka_(hodowla)

Efekty nadużywania antybiotyków widoczne były już w połowie lat 90. XX w. Ponad 90 proc. gronkowców z gatunku S. aureus wykazywało oporność na penicylinę, a 10-15 proc. szpitalnych szczepów gronkowców wykazywało oporność na wszystkie antybiotyki beta-laktamowe, pojawiły się enterokoki oporne na wankomycynę (VRE), pneumokoki niewrażliwe na penicylinę (PRSP), a także wielooporne pałeczki jelitowe z gatunku Klebsiella, Enterobacter czy niefermentujące pałeczki Pseudomonas i Acinetobacter – wylicza dr med. Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog, prezes fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.

https://www.wprost.pl/507825/Wiesz-co-jesz-Antybiotyki-na-talerzu

Mimo zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu sprzedaż przeciwbakteryjnych leków weterynaryjnych w Polsce wzrasta.

  • 8 proc. – o tyle wzrosło zużycie antybiotyków w Polsce w 2013 r. w porównaniu z 2012 r.
  • 562 tony antybiotyków, co daje 480 mld mg substancji czynnej, wykorzystano w 2013 r. w produkcji zwierzęcej w Polsce
  • 4 razy więcej antybiotyków zużywa się na świecie do produkcji zwierzęcej niż do leczenia ludzi
  • 67 proc. wykorzystywanych antybiotyków w produkcji zwierzęcej to penicyliny i tetracykliny.

https://www.wprost.pl/507825/Wiesz-co-jesz-Antybiotyki-na-talerzu

Przyczyny wzrostu lekoopornych bakterii w spitalach

Przykładem niewłaściwego stosowania antybiotyków jest m.in.:
• Nieuzasadnione przepisywanie antybiotyku;
• Nadużywanie antybiotyków o szerokim spektrum;
• Zbyt niskie lub zbyt wysokie dawki antybiotyku;
• Zbyt krótki lub zbyt długi czas trwania antybiotykoterapii;
• Antybiotykoterapia prowadzona niezgodnie z antybiogramem


NFZ Zielona Góra, ulotka: Antybiotykooporność
Reklama

Skąd bakteria z mięsa u mnie?

Wysoka temperatura zabija bakterie.

Wszystko gotuję i smażę – to skąd u mnie ta bakteria?

Zazwyczaj dla wygody używasz tej samej deski do krojenia i/lub noża.
Jeśli w mięsie znajdowały się bakterie, to przy kontakcie z deską mogły się one również przenieść na nóż / deskę.

Mięsko upieczesz, ale jeśli pokroisz sałatkę tym samym nożem, to bakterie możesz przenieść.

Sałatki już nie pieczesz – ta da! 

Nawet pomijając 'super bakterie’, to trzeba być świadomym, że większość mięsa prawdopodobnie jest skażona różnymi bakteriami.
Dla przykładu z Brytyjskich badań mięsa w supermarketach przez Food Standard Agency (FSA) wynika, że >60% mięsa jest skażona bakterią campylobacter (w poprzednich latach było gorzej).
Bakteria, może nie zabija (śmiertelność ~0,08%), ale może wywołać problemy żołądkowe (biegunka), gorączkę do 40o.

Warto być świadomym, że opakowanie kurczaka również może być skażone (dotykasz je). Nawet płucząc kurczaka rozsiewasz wokół bakterie które się na nim znajdują!

W wielu programach, instytucjach zdrowia publicznego na świecie ostrzga (NHS), że:

Nie należy myć surowego kurczaka / ryb przed gotowaniem/pieczeniem, ponieważ zwiększa to ryzyko zakażenia (zatrucia np. bakteriami Campylobacter). Myjąc – rozsiewasz bakterie po kuchni. Późniejsza obróbka termiczna i tak je zabije.

Problem polega na tym, że w czasie mycia pod bieżącą wodą krople wody są rozpryskiwane. A przez to bakterie mogą zostać przeniesione na ręce, zlew, powierzchnie robocze, oddzież, sprzęt do gotowania!
Takie kropelki mogą przenosić się na więcej niż 50 cm (pół metra) w każdym kierunku.
Do zatrucia czasem wystarczy czasem tylko kilka komórek bakterii.
W przypadku wspomnianego Campylobacter – wystarczy 10 sztuk, a na kurczaku masz tysiące/miliony!!!
Co ciekawsze nawet 75% kurczaków sprzedawanych w opakowaniach może być zakażone i 10% sprzedawanych bez opakowania.
Zobacz: Three-quarters of supermarket chickens contaminated with campylobacter (Guardian)

Antybiotyki

Czym są antybiotyki? Skąd pochodzą? W czym pomagają? A w czym nie? Wirus czy bakteria – jak rozróżnić? Badanie CRP i zakresy. Nadużycie antybiotyków (z czego wynika) i konsekwencje. Jak szybko bakterie uodparniają się na antybiotyki? Jak dużo używa się antybiotyków – będziesz w szoku! Antybiotyki używa się do leczenia ludzi i zwierząt. Jednak czy ma to znaczenie dla naszego zdrowia?

(Nie) Pokonane?

Działanie większości antybiotyków polega przede wszystkim na „ataku” ściany komórkowej bakterii.

Problem w tym, że gdy koś cały czas niszczy „ogrozenie” bakterii (ścianę komórkową), w końcu może powiedzieć: „chrzanie to” i stać się tak zwaną L-formą bakterii – bakterią bez ściany komórkowej (formą przetrwalnikową).

L-form bacteria, also known as L-phase bacteria, L-phase variants, and cell wall-deficient (CWD) bacteria, are strains of bacteria that lack cell walls. They were first isolated in 1935 by Emmy Klieneberger-Nobel, who named them „L-forms” after the Lister Institute in London where she was working.
Two types of L-forms are distinguished: unstable L-forms, spheroplasts that are capable of dividing, but can revert to the original morphology, and stable L-forms, L-forms that are unable to revert to the original bacteria.

https://en.wikipedia.org/wiki/L-form_bacteria

Bakterie w formie L, znane również jako bakterie fazy L, warianty fazy L i bakterie z niedoborem ściany komórkowej (CWD), to szczepy bakterii pozbawione ścian komórkowych. Po raz pierwszy zostali wyizolowani w 1935 roku przez Emmy Klieneberger-Nobel, która nazwała je „formami L” po Instytucie Listera w Londynie, gdzie pracowała.
Rozróżnia się dwa typy form L: niestabilne formy L, sferoplasty zdolne do dzielenia się, ale mogące powrócić do pierwotnej morfologii oraz stabilne formy L, formy L, które nie są w stanie powrócić do pierwotnej bakterii.

Tłumaczenie z: https://en.wikipedia.org/wiki/L-form_bacteria

Niektóre rodzaje mogą nawet z powrotem „odbudować ogrodzenie” (ścianę komórkową)! A niektóre już zostają „takie” zostaną.

Czy antybiotyk faktycznie może zmusić bakterie do przekształcenia się w L-formy bakterii?
Według wikipedii: TAK.

L-forms can be generated in the laboratory from many bacterial species that usually have cell walls, such as Bacillus subtilis or Escherichia coli. This is done by inhibiting peptidoglycan synthesis with antibiotics or treating the cells with lysozyme, an enzyme that digests cell walls. The L-forms are generated in a culture medium that is the same osmolarity as the bacterial cytosol (an isotonic solution), which prevents cell lysis by osmotic shock. L-form strains can be unstable, tending to revert to the normal form of the bacteria by regrowing a cell wall, but this can be prevented by long-term culture of the cells under the same conditions that were used to produce them – letting the wall-disabling mutations to accumulate by genetic drift.

https://en.wikipedia.org/wiki/L-form_bacteria

Formy L mogą być generowane w laboratorium z wielu gatunków bakterii, które zwykle mają ściany komórkowe, takich jak Bacillus subtilis lub Escherichia coli. Odbywa się to poprzez hamowanie syntezy peptydoglikanu za pomocą antybiotyków lub traktowanie komórek lizozymem, enzymem trawiącym ściany komórkowe. Formy L są generowane w pożywce hodowlanej o takiej samej osmolarności jak cytozol bakteryjny (roztwór izotoniczny), co zapobiega lizie komórek przez wstrząs osmotyczny. Szczepy w formie L mogą być niestabilne, mają tendencję do powrotu do normalnej formy bakterii poprzez odrastanie ściany komórkowej, ale można temu zapobiec poprzez długotrwałą hodowlę komórek w tych samych warunkach, w jakich je wytwarzano – pozwalając mutacje blokujące ściany, akumulowane przez dryf genetyczny.

Tłumaczenie z https://en.wikipedia.org/wiki/L-form_bacteria
Reklama

Czy to bezpieczne?

Some publications have suggested that L-form bacteria might cause diseases in humans, and other animals but, as the evidence that links these organisms to disease is fragmentary and frequently contradictory, this hypothesis remains controversial.

https://en.wikipedia.org/wiki/L-form_bacteria

Niektóre publikacje sugerują, że bakterie w formie L mogą powodować choroby u ludzi i innych zwierząt, ale ponieważ dowody łączące te organizmy z chorobą są fragmentaryczne i często sprzeczne, hipoteza ta pozostaje kontrowersyjna.

Tłumaczenie z: https://en.wikipedia.org/wiki/L-form_bacteria

Uwaga!
Przypomnę, że l-formy bakterii nie mają ściany komórkowej a zatem są wrażliwe na wszelkie zmiany, przed którymi chroni je ściana komórkowa: pH krwi, osmotyczność. Są mega małe, mogą nawet wnikać do limfocytów.

Rosną bardzo wolno! Wiele z nich wróci do stanu pierwotnego (odbuduje ścianę), ale wymaga to czasu.. – dlatego pewnie nie zostaną zauważone!

W polsce dużo o L-formach bakterii mówi dr Marek Skoczylas!
Zachęcam do zapoznania się ze stroną http://www.immunomodulin.pl/l-formy/

Polecam również kanał na YT: Marek Skoczylas.

Ciekawe? Newsletter?

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze