Podstawy perswazji (wg. Robert Cialdini)

Gdy co kolwiek reklamujesz, sprzedajesz. Potraktuj to jako check listę. Postaraj się ująć w swojej ofercie jak najwięcej punktów, a uzyskasz lepszy efekt. Pamiętaj również, że ludzie podejmują decyzje pod wpływem emocji (mózg gadzi). Ludzie najpierw podejmują decyzje, dopiero potem racjonalizują znajduja powód dlaczego zrobili to co zrobili. Sprzedajesz emocje! Do …