Czy AIDS = HIV?

Trwa migracja :/
Artykuł może wyświetlać się niepoprawnie
Przenoszę wpisy ze starego systemu. Niestety migracja wymaga ręcznych poprawek (czasu)

Czym jest AIDS, a czym HIV?

AIDS to chorobaHIVwywołuje chorobę AIDS

Ludzki wirus niedoboru odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) – wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów. Atakuje głównie limfocyty T-pomocnicze (limfocyty Th). Wiriony mają budowę kulistą i otoczone są otoczką lipidową, zawierającą liczne białka (glikoproteiny: gp120 u HIV-1 i HIV-2 oraz gp41 u HIV-1 i gp36 u HIV-2). Pod osłonką znajduje się płaszcz białkowy, czyli kapsyd, kryjący materiał genetyczny wirusa (RNA) i enzymy: odwrotną transkryptazę, integrazę. Wywołuje AIDS[1]. Dotychczas poznano 2 typy wirusa:
HIV-1,
HIV-2.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirus_zespo%C5%82u_nabytego_braku_odporno%C5%9Bci

 

Zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności, AIDS (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune Deficiency Syndrome, SIDA łac. Syndroma Immunitatis Defectus Acquisiti) – końcowe stadium zakażenia wirusem zespołu nabytego braku odporności (HIV) charakteryzujące się bardzo niskim poziomem limfocytów CD4, a więc wyniszczeniem układu immunologicznego (odpornościowego), co skutkuje zapadalnością na tzw. choroby wskaźnikowe (niektóre formy nowotworów, grzybic, nietypowe zapalenia płuc) mogące zakończyć się śmiercią pacjenta. W latach 1985–2013 AIDS zaraziło się około 78 mln osób, z czego około 39 mln zmarło[1]; w 2014 roku z powodu AIDS zmarło 1,2 mln ludzi[2].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_nabytego_niedoboru_odporno%C5%9Bci

Niektórzy jednak kwestionują HIV jako wyłączną przyczynę AIDS

Współcześnie można kwestionować wszystko.
Nawet to, że ziemia jest okrągła. Wbrew pozorom sporo ludzi (ilościowo, nie procentowo) uważa, że ziemia jest płaska.

Przed krytyką, zawsze warto zapoznać się z argumentami.
Wychodząc, z założenia, że możemy być w błędzie.

 

Kilka mitów dotyczących wirusa HIV

 • „HIV i AIDS to to samo”.
  HIV jest wirusem, który może wywołać chorobę AIDS.
  Nosiciele HIV mogą żyć latami bez objawów klinicznych choroby.
  Stosowane terapie antyretrowirusowe pozwalają zahamować rozwój AIDS u nosicieli HIV, aczkolwiek są bardzo kosztowne.
 • „HIV można zakazić się przez ukąszenie komara, wspólne przebywanie w jednym pomieszczeniu, dotyk”.
  Jest to niemożliwe, zostało udowodnione, że żaden owad nie jest w stanie przenosić wirusa HIV[21].
 • „Kobieta zakażona HIV nie może urodzić zdrowego dziecka”.
  IV jest czasami zdolny przenieść się na płód albo zakazić dziecko podczas porodu, ale nie zawsze.
  Ryzyko takiego zakażenia wynosi 20-30%.
  Poród przez cesarskie cięcie oraz odpowiednie leki przeciwwirusowe zmniejszają prawdopodobieństwo nawet do 1-2%.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirus_zespo%C5%82u_nabytego_braku_odporno%C5%9Bci

Film dokumentalny „House of Numbers”

Poniżej film dokumentalny „House of Numbers” , który kwestionuje oficjalną wersję problemu HIV i AIDS.

House of Numbers, to zbiór wywiadów z wybitnymi wirusologami, naukowcami – laureatów nagrody Nobla, włączając w to byłych ekspertów z CDC (Centers for Disease Control and Prevention), WHO (World Health Organization) i UNAIDS (The United Nations Joint Programme on HIV/AIDS).

Osoby:

 • dr Robert Gallo,
 • dr Luc Montagnier,
 • dr Michael Gottlieb,
 • dr Joe Sonnabend,
 • dr Kary Mullis,
 • James Curran,
 • dr Peter Piot,
 • dr James Chin,
 • dr Peter Duesberg
 • i wielu innych.

Więcej informacji o filmie na IMDB.

Z drugiej strony, 18 naukowców z którymi przeprowadzono wywiady, twierdzi, że odpowiedzi na pytania Leung’a zostały niewłaściwie wybrne, tak, że przekazują niewłaściwy sens [wiki].

Brent Leung jednak zaprzeczył, że odpowiedzi zostały wyrwane z kontekstu.

 

 

Strona projektu: House of Numbers.

 

Dla mnie zawsze HIV (wirus) był niemal równoznaczny z AIDS (choroba).

AIDS (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune Deficiency Syndrome)

czyli choroba: Zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności.

 

A HIV (ang. human immunodeficiency virus) to ludzki wirus niedoboru odporności.

Argumenty przytoczone w filmie

TODO: …

 

 

====================

HIV=AIDS: Fact or Fraud? A Stephen Allen film.

 

Postulaty Kocha

Ciekawy kanał na YT:

https://www.youtube.com/channel/UC_33JRmECd2PghhPzKYfTMg

Zobacz również:

http://www.virusmyth.com/aids/

For more than 25 years, thinking people have been reevaluating the HIV=AIDS hypothesis. The number of biomedical scientists saying that the cause of AIDS is still unknown has been growing fast since the initial HIV discovery announcement in April 1984. Either scientists do not see evidence for a lethal virus called HIV — saying that it has never really been isolated — or they assert that the virus is harmless. In any case, it is helpful to remember that, in science, correlation is not causation.

To help you make better informed health decisions, this Web site archives evidence and opinions of scientists, journalists and others against the myths of AIDS. The site contains more than 1500 pages with over 1000 articles. Most of these articles have been published in (peer reviewed) journals, magazines, and newspapers.

 

„If there is evidence that HIV causes AIDS, there should be scientific documents which either singly or collectively demonstrate that fact, at least with a high probability. There is no such document.”

Dr. Kary Mullis, Biochemist, 1993 Nobel Prize for Chemistry.


„Up to today there is actually no single scientifically really convincing evidence for the existence of HIV. Not even once such a retrovirus has been isolated and purified by the methods of classical virology.”

Dr. Heinz Ludwig Sanger, Emeritus Professor of Molecular Biology and Virology, Max-Planck-Institutes for Biochemistry, Munchen.
 

A minimum requirement for making such a claim should be presentation of the following evidence:

1. That all AIDS patients are infected with HTLV-III;

2. Infection with HTLV-III leads to T4-cell depletion, given the assumption that HTLV-III leads to the clinical syndrome by its T4 cytotoxicity.

http://www.virusmyth.com/aids/hiv/epgallo.htm

 

Inne choroby – odra?


Niedawno spotkałem się, z informacją że niemiecki biolog Stefan Lanka (przeciwnik szczepień), zaoferował 100.000$ za przedstawianie wiarygodnego dowodu na istnienie wirusa odry.
Powstało kilka publikacji naukowych na temat spornego wirusa (TODO: Jakich?) i zażądano wypłaty.

 

Wyrok wydany przez sędziów niemieckiego Federalnego Sądu Najwyższego potwierdził, że wirus odry nie istnieje

W sprawie powołano 5 ekspertów, m.in. Prof. Dr. Andreas Podbielskiego, którzy po zapoznaniu się tymi publikacjami stwierdzili jednoznacznie, że żadna z tych publikacji nie dowodzi istnienia wirusa, na walce z którym kartele farmaceutyczne zarobiły miliardy dolarów.

Jednocześnie stwierdzono, że w publikacjach mających potwierdzać istnienie wirusa popełniono kardynalne błędy, a wnioski tam zawarte nie mają nic wspólnego z tym co potocznie określamy dowodem naukowym.
..
Powód został obciążony wszystkimi kosztami procesu sądowego.
Krótko mówiąc: naukowcy po prostu pomylili element komórki z wirusem. 
Poza tym, wykonane badania, które wskazywały na istnienie wirusa były błędne i źle przeprowadzone.
http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-medycyna/item/106824-wirus-odry-nie-istnieje-a-inne-wirusy
Artykuł powstał na podstawie:
http://anonhq.com/anti-vaxxer-biologist-stefan-lanka-bets-100k-measles-isnt-virus-wins-german-federal-supreme-court/

* Pierwsze zdanie, autora wspomnianego artykułu, świadczy o niekompetencji autora.
Zdanie: „Wyrok wydany przez sędziów niemieckiego Federalnego Sądu Najwyższego potwierdził, że wirus odry nie istnieje.”
Wniosek oczywiście jest błędny zgodnie z zasadami logiki.
Z wspomnianej rozprawy można jedynie wywnioskować, że przedstawione dowody nie są wystarczające do udowodnienia istnienia wirusa wywołującego Odrę (zawierają błędy). Co nie znaczy, że taki wirus nie istnieje. Taki wirus może istnieć, tylko, naukowcy nie są w stanie tego udowodnić. Mogą istnieć inne czynniki (inne niż wirus) wywołujące Odrę.
 

*Powód – to osoba występująca w postępowaniu cywilnym (czyli tutaj oskarżająca, o nie wypłacenie pieniędzy za udowodnienie istnienia wirusa Odry).

Wyrok wydany został przez niemiecki Federalny Sąd Najwyższy.

 

..
W niemieckim tekście wyroku („Tenor”) jest jasno napisane, że kosztami procesu zostaje obciążony POWÓD („der Kläger”), a nie pozwany („der Beklagte”). Pozwanym jest Stefan Lanka, a powodem tajemniczy jegomość, który wnioskował o wypłatę 100 000 euro, chociaż nie przedstawił wymaganego dowodu. I obydwa sądy apelacyjne stwierdziły jasno, że ta nagroda faktycznie mu się NIE należy. NIE należą mu się też 2924 euro „pozasądowych kosztów prawnych”, zwrotu których się domagał, należą mu się tylko jakieś 492 euro (nie wiadomo za co) i to jest JEDYNE, co nakazano Lance zapłacić, zaś pozostałe roszczenia oddalono. Jest tylko jeszcze mowa o jakiejś kaucji, której można uniknąć (nie rozumiem tej części) oraz że „wartość sporną” (100 tysięcy z odsetkami) w postępowaniu odwoławczym ustala się w wysokości 110 tys. euro. To wszystko.

Ze słów samego Stefana Lanki: 
„Najwyższy Sad Federalny (BGH) wydal wyrok w sprawie wirusa odry. [1] Izba cywilna sądu federalnego potwierdziła wyrok Najwyższego Sądu Krajowego ze Stuttgartu (OLG) z 16.02.2016. Nie jestem zobowiązany do wypłacenia oskarżycielowi ogłoszonej przeze mnie w 2011 roku nagrody w wysokości 100.000,- Euro, za przedstawienie naukowego dowodu na istnienie wirusa odry. Oprócz tego oskarżyciel skazany został na zapłacenie wszystkich kosztów związanych z tym procesem.
(…)
16.02.2016 najwyższy sąd krajowy ze Stuttgartu zmienił błędny wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił wniosek oskarżyciela. Sąd oparł się na decydującej opinii profesora Podbielskiego w sprawie przedstawionych sześciu publikacji naukowych. Oskarżyciel próbował w odwołaniu do najwyższego sądu federalnego zmienić wyrok najwyższego sądu krajowego. W uzasadnieniu powoływał się na, jego zdaniem, błędy w prowadzeniu procesu przez sąd w Stuttgarcie i twierdził, że fakty przez nas przedstawione, dotyczące wirusa odry, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia społeczeństwa. Te twierdzenia oskarżyciela zostały przez sąd najwyższy w jednoznacznych słowach oddalone. W ten sposób najwyższy sąd federalny potwierdził wyrok sądu krajowego ze Stuttgartu z 16.02.2016 [3]”

Komentarz: paszko na http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-medycyna/item/106824-wirus-odry-nie-istnieje-a-inne-wirusy

Wspomniany wyrok:

http://www.wissenschafftplus.de/uploads/article/Protokoll_13_4_20150001.pdf
http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-medycyna/item/106824-wirus-odry-nie-istnieje-a-inne-wirusy

 

W mediach możesz znaleźć informacje typu:

Biologist who does not believe measles exists and offered 100,000 euros to anyone who proved him wrong is ordered by a judge to pay German doctor who sent him a medical study

PUBLISHED: 10:27 GMT, 13 March 2015 | UPDATED: 21:03 GMT, 13 March 2015

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2993099/Biologist-does-not-believe-measles-exists-offered-100-000-euros-proved-wrong-ordered-judge-hand-cash-German-doctor-sent-medical-study.html

 

Jednak w przypadku takich artykułów zwróć uwagę na daty!
Czy data pokrywa się z pierwszą instancją, czy artykuł powstał uwzględniając wyrok sądu najwyższego (bez możliwości apelacji)
 

 

Na marginesie wspomnę, że artykuł na Dailymail jednocześnie sugeruje, że Odra występuje coraz rzadziej ze względu na szczepionki MRR oraz, że ostatnio nastąpił nawrót odry (nieszczepienie). Artykuł sponsorowany? – nie wiadomo.
 

Dr Lanka won the appeal last year and the Federal Supreme Court now confirmed that this is the final decision: none of the 6 papers furnished by Dr Bardens demonstrated the existence of a measles virus nor showed its diameter.
The decision was officially based on the exact wording of the public offer for reward (since Dr Lanka had required that the proof of the existence of the virus AND its diameter should be included in ONE single scientific paper); however, I was present at the trial and the judge also said that the expert’s statements had been too vague (“in the totality of the 6 papers there is the proof”) and it was impossible to know clearly where the proof was; the judge also said they would have even accepted a review paper, IF that paper had had the stringent conclusion “Here is the measles virus and here is its diameter”, but “we did not have this here.”
That is why the 3 judges decided in favour of Dr Lanka and thus confirmed that none of the papers offered by Dr Bardens contained the proof for the existence of the measles virus.
Here are the links to the 6 original papers presented by Dr Bardens as “proof” of the existence of the measles virus:

https://archive.org/details/EndersPeebles1954
https://archive.org/details/BechVonMagnus1959
https://archive.org/details/HorikamiMoyer1995
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC375751/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.325.1288&rep=rep1&type=pdf
http://www.osaka-med.ac.jp/deps/b-omc/articles/532/532daikoku.pdf

READ for yourselves, especially the Enders paper of 1954, and you will understand that no measles virus has ever been scientifically demonstrated to exist!

Feli @ http://anonhq.com/anti-vaxxer-biologist-stefan-lanka-bets-100k-measles-isnt-virus-wins-german-federal-supreme-court/

 

Problem z wirusami

Bakterie można zobaczyć pod mikroskopem.
Wirusy są jednak zdecydowanie mniejsze – standardowy mikroskop nie wystarczy.
Trzeba użyć mikroskopu elektronowego.
Jednak to wymaga, że obiekt nie może się poruszać i musi być martwe (zatem wirusa nie zaobserwujemy w 'akcji’).


Wirus przyczyną choroby?

TODO: opisać: Teoria wirusowa/bakteryjna (jako przyczyna choroby); Pleomorfizm vs monomorfizm; wpływ środowiska na komórki, epigenetyka, etc.
TODO: opisać „somatids” (a life form which is not bacterial, viral or fungal)
TODO: nawiązać do prac Wilhelma Reich / Fritz-Albert Popp, ..

 

 

Objaw czy przyczyna?

 

// TODO: opisać, jako osobny artykuł.

Ciekawe? Newsletter?

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze