W przypadku śmierci przedsiębiorcy

Trwa migracja :/
Artykuł może wyświetlać się niepoprawnie
Przenoszę wpisy ze starego systemu. Niestety migracja wymaga ręcznych poprawek (czasu)

 

prowadzisz biznesw przypadkuśmiercirodzinabardzo duże problemy

Oczywiście wszystko zależy m.in od formy działalności którą prowadzisz.

 

Najgorzej – jak zawsze jest w przypadku np. jednoosobowej działalności (potocznie: firma – tak też dalej będę pisał).

Co może się wydarzyć?

Załóżmy, że prowadzisz firmę budowlaną, zatrudniasz ekipę, tylko 6 osób. Płacisz im po 2 tysiące na umowę o pracę.

 

Zakładając, że wszytko idzie dobrze z planem.

 

Jednak w przypadku śmierci właściciela (przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność), umiera również firma, PESEL, NIP, REGON!

W takiej sytuacji – gdy nie ma firmy, pracownicy przestają być pracownikami!!
Choć w prawie jest wiele wyjątków – może być różnie.

Pracownicy

Ponieważ pracownicy są zwalniani z winy przedsiębiorcy („nieodpowiedzialna śmierć„) – pracownikom należy się odszkodowanie.

W zależności od okresu wypowiedzenia może się wydarzyć, że trzeba będzie zapłacić pracownikom za 3 miesiące.

3 [miesiące] * 6 [pracowników] * 2000 [miesiąc/pracownik] = 36 000 zł !!

Trzeba będzie zapłacić pracownikom – odprawę ‚za nic’.

 

Na początku żałoby, może pojawić się kontrola PIP – Państwowa Inspekcja Pracy.

Na spadkobiercy spoczywa dopełnienie obowiązków w związku wygaśnięciem umów.

  • wspomniane odszkodowania,
  • wydanie świadectw pracy,
  • zaległe podatki,

 

Umowy

Różne zawarte umowy mogą zachowywać się w różny sposób.
Jedne wygasają inne nie. W jednych możemy być zobowiązani odszkodowaniami za niewywiązanie się z umowy, w innych nie.

Dla przykładu umowy zlecenia i pokrewne, umowa handlowa, umowa o świadczenie usług, kontrakt menadżerskie, umowy o współpracy – wygasają.

Jednak umowy budowlane są to zazwyczaj umowy o dzieło.

A takie nie wygasają z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

 

Zobowiązania i brak kontroli

W budowlance umowy często są obarczone bardzo dużymi karami za każdy dzień opóźnienia (np. 0.5%  wartości kontraktu).

Umowę dziedziczą spadkobiercy.

Pracownicy firmy zostali automatycznie zwolnieni. Należy im się odszkodowanie.
Brakuje pieniędzy. Pracownicy mają wolne, mają pieniądze z odszkodowania. Nie ma komu pracować.
W firmie nie ma kto pracować, a za każdy dzień opóźnienia czekają kary umowne – fantastyczna perspektywa.
Spadkobiercy często nie wiedzą jak prowadzić firmę – a to zajmuje czas.

3-4 miesiące zajmie uzyskanie postanowienia – aktu poświadczenia dziedziczenia – czas mija – związane ręce.

Czas, czas, czas… a odsetki rosną z każdym dniem

 

Banki – kredyty

Wiele przedsiębiorstw korzysta z kredytów obrotowy, kredytów inwestycyjnych.

Wybierając umowy zazwyczaj patrzymy na procenty, jednak „małym drukiem” na umowie znajduje się zapis o natychmiastowej wymagalności .. w przypadku śmierci.

To znaczy trzeba będzie spłacić cały dług niezależnie od terminów podanych w umowie.

Tak jest to zgodne z prawem:

Art. 458 [Wymagalność natychmiastowa]
Jeżeli dłużnik stał się niewypłacalny albo jeżeli wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, zabezpieczenie wierzytelności uległo znacznemu zmniejszeniu, wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia bez względu na zastrzeżony termin.

Dz.U.2017.0.459 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

ubezpieczenie kredytu jest dla Banku, nie dla ciebie!
By bank dostał pieniądze, a nie ty na spłatę kredytu!

Bank może sięgnąć po pieniądze z ubezpieczenia podczas gdy spadkobiercy nie są w stanie spłacić.
Być może droższe ubezpieczenia zabezpieczają również spadkobierców

Dygresja: szkoły jazdy – kredyt obrotowy

W pewnym okresie kiedy wiele szkół jazdy bankrutowało.
Zastanawiałem się jak to jest możliwe że wiele szkół prowadzi kursy poniżej swoich kosztów!
Przecież na tym nie zarabiają, wręcz tracą.
Pewnego dnia zrozumiałem – kredyt obrotowy.
Musieli prowadzić biznes przy zerowych marżach ponieważ inaczej musieli by spłacić kredyt.

 

Partnerzy strategiczni

Partnerzy strategiczni, po śmierci przedsiębiorcy, w czasie niejasnej sytuacji.
Mogą zdecydować się nawiązać współpracę z kimś innym.

 

Jakie są zagrożenia w Twoim przypadku?

Masz może?

Koncesje / Licencje / Decyzje administracyjne / Pozwolenia / Zezwolenia?

Wydobywanie piasku, żwiru, węgla, sprzedaż alkoholu, sprzedaż paliw, produkcja biomasy, ..

 

W różnych biznesach mogą zdarzyć się różne rzeczy.

Posiadając stację paliwową – nie można sprzedawać paliwa bez koncesji.
Paliwo stoi, skrapla się woda, trzeba wypompować paliwo.
By dostać koncesję, trzeba poświęcić kilkanaście miesięcy!
A w tym czasie nie można sprzedawać paliwa – brak wpływów!

 

Dotacje unijne?

Przyjmując unijne pieniądze z dotacji często musimy spełnić pewne wskaźniki rezultatów przez okres kilku lat.
Na przykład musimy zatrudnić ileś osób na stanowiska pracy. Dla przypomnienia w chwili śmierci przedsiębiorcy – pracownicy automatycznie są zwalniani. W takiej sytuacji nie spełniasz wymaganych wskaźników.
Zgodnie z umową w przypadku niespełnienia wskaźników trzeba zwrócić całą kwotę oferowaną przez dotację!
 

Zapasy magazynowe – podatek VAT

 

Towar zakupiony/wyprodukowany a nie sprzedany.

Koszty VATowskie w takim wypadku były nie odprowadzone, po śmierci trzeba zapłacić zaległy podatek VAT.

W przypadku zakładów produkujących żywność.
Produkcja staje, towar się psuje z czasem.
Towar w chwili śmierci był dobry, trzeba zapłacić VAT.

Konsekwencje

W konsekwencji spadkobiercy – twoja rodzina może skończyć z gigantycznymi długami, których w praktyce nie będą w stanie spłacić do końca życia.

Gdy ‚wchodzi’ komornik, nie ma już szans na ‚odkucie się’ by spłacić długi.
Gdy masz 9 mln długów – a taką osobę poznałem – nie masz szans spłacić swoich zobowiązań.

W Polsce w praktyce nie istnieje coś takiego jak upadłość konsumencka – to tylko teoria.
Swego czasu kwitła tak zwana turystyka upadłościowa. Dzięki prawu unijnemu, można wyjechać do Anglii i tam ogłosić upadłość dopełniając formalności. Taka upadłość później jest ważna w całej Uni Europejskiej. W perspektywie BEXITu nie wiem jak wygląda aktualny i przyszły stan.

 

Jak się zabezpieczyć?
 

Instrukcja obsługi

Zawsze przyda się instrukcja obsługi przedsiębiorstwem – jak zarządzać.
Taką instrukcję zawsze warto zrobić. W końcu procedury są dźwignią biznesu.

Aktualne informacje, co i gdzie 

Zawsze przydatne są informacje o aktywach, kontrahentach, ustaleniach, długach...

Gotówka

Zawsze pomocna może być gotówka – na przetrwanie i to nie na koncie firmowym (do niego nie będzie na początku dostępu). 
Nawet w przypadku pełnomocnictwa – dostępu do naszego rachunku – wygasa z chwilą śmierci (chyba że zaznaczono inaczej).

Próba wybrania pieniędzy z konta po dacie śmierci jest karane!

Jeśli masz wspólne konto to zgodnie z prawem można pobrać tylko swoją cześć – 50%.
Reszta – pozostała część zostanie zabezpieczona do czasu przyjścia prawowitych spadkobierców.

Dlatego warto zadbać o: dyspozycja na wypadek śmierci, odpowiednie pełnomocnictwo.

 

Posiadacz rachunku bankowego (ROR, lokaty terminowej, rachunku oszczędnościowego) może zabezpieczyć interesy najbliższej rodziny. Instytucja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci pozwala wskazać osobę, która ma prawo otrzymać określoną kwotę. Posiadacz konta może wybrać małżonka, rodzeństwo, wstępnych (rodzice, dziadkowie) lub zstępnych (potomkowie). Kwota dyspozycji nie będzie wchodzić w skład spadku, lecz jej wysokość nie może przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za miesiąc poprzedzający miesiąc zgonu właściciela rachunku.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Banki-dyspozycja-na-wypadek-smierci-coraz-popularniejsza-3638974.html

 

Umowy

Odpowiednie umowy.

Prawne aspekty

Istotna jest odpowiedniej formy działalności.

 

Wiele osób chyba lubi ryzyko.

Wiele osób decyduje się na jednoosobową działalność gospodarczą, by uniknąć prawników, notariuszy, pełnej księgowości.
Tak samo wiele osób wybiera spółkę cywilną, która nawet nie ma odrębnej osobowości prawnej!

Zatem taka spółka przypomina ślub ze wspólnikami. W pełni odpowiadasz (całym swoim majątkiem) nie tylko za swoje błędy jak i ich i nie tylko 🙂
Warto wiedzieć jaka forma z czym się wiąże.

 

To zarys, problemów z jakimi mogą spotkać się spadkobiercy po śmierci przedsiębiorcy.
Nie jestem prawnikiem 🙂 Zawsze najlepiej skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w tego typu sytuacjach.

 

Z pewnością jest wiele osób, które specjalizują się w tym temacie.
Część ma spore doświadczenie, a część nie (przez co pewne aspekty mogą umknąć).
Osobiście jestem w stanie polecić jednego doświadczonego prawnika specjalizującego się m.in w zabezpieczaniu majątku osobistego przedsiębiorców, sukcesją biznesu, ..
Szczerze mówiąc nie wiem z jakimi kosztami mogą wiązać się konsultacje i dalsza współpraca, ale jak potrzeba to się dowiem 🙂 – Daj znać.

 

Jeśli poważnie chorujesz, to zerknij (być może możesz zrobić ‚więcej’, by wyzdrowieć).

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments