Zawał serca, Udar

Trwa migracja :/
Artykuł może wyświetlać się niepoprawnie
Przenoszę wpisy ze starego systemu. Niestety migracja wymaga ręcznych poprawek (czasu)

Szybka definicja

Zawał serca / atak serca


Zawał mięśnia sercowego, zawał serca, potocznie atak serca (łac. infarctus myocardii) – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem wskutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do serca.


W krajach europejskich choroby układu krążenia (w szczególności serca, tętnic i żył) są najczęstszą przyczyną zgonów. Z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych, w tym zawału mięśnia sercowego, umiera dwa razy więcej osób niż z powodu chorób nowotworowych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawa%C5%82_mi%C4%99%C5%9Bnia_sercowego

Udar mózgu

Udar mózgu może być krwotoczny (wywołany wylewem krwi do mózgu) lub niedokrwienny (wywołany zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu), przy czym udar niedokrwienny może być również wtórnie ukrwotoczniony. Do udarów krwotocznych zalicza się krwotoki śródmózgowe i podpajęczynówkowe.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Udar_m%C3%B3zgu

Czyli możemy potocznie powiedzieć, że albo naczynie krwionośne 'strzeliło’ , albo 'nastąpił zator’.

Zator

Jeśli 'mamy coś w naczyniach krwionośnych, to może to spowodować zator.

zatkadopływdo serca
zatka naczyniamózgutoudarze

Co powoduje zawał?

Zawał mięśnia sercowego, zawał serca, potocznie atak serca (łac. infarctus myocardii) – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem wskutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do serca.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawa%C5%82_mi%C4%99%C5%9Bnia_sercowego

Czyli coś zatkało nam tętnice.

 

Co zatyka?

Cholesterol? LDL / HDL?

Cholesterol to lipid, czyli powinien być śliski jak wszelkie tłuszcze. hmm..

Wiele lekarzy sugeruje sztuczne zbijanie cholesterolu – tak jakby był przyczyną np. zawału.
 

Nie jest absolutnie żadnym wykładnikiem ryzyka zagrożenia miażdzycą!

Zobacz:

 

Blaszka miażdżycowa

Lekarze nieraz wspominają o tzw. „blaszka miażdżycowa”.
Słowo „blaszka” kojarzy nam się z czymś twardym.

 

 

 

 

 

 

Tak też jest w tym przypadku

 

Powstawanie blaszki miażdżycowej polega na stwardnieniu i pogrubieniu ściany naczyń. Podstawą tego procesu jest gromadzenie się złogów lipidów, w tym cholesterolu, elementów morfotycznych krwi, węglowodanów i włóknika. W powstałym materiale blaszki odkładają się złogi wapnia.

 

 

Cholesterol to lipid, czyli powinien być śliski jak wszelkie tłuszcze. I tak zatyka?

 

Blaszka miażdżycowa – twarda jak kość?

 

Dlaczego w trakcie interwencji – rozwierca się, … TODO: wspomnieć o 'baloniku’ pod ciśnieniem.

Blaszka miażdżycowa składa się nie tylko z cholesterolu. Występują tam również duże ilości wapnia.
To może trzeba by redukować ilość wapnia? – nie to głupi pomysł 🙂

TODO: wspomnieć o witaminie k2 (nie mylić z k1)!

 

Przyczyny

 

Dotychczasowe badania wykazały, że kluczowe i podstawowe znaczenie dla rozwoju miażdżycy tętnic odgrywa proces immunologiczno-zapalny [7, 8]. Podstawową rolę w rozwoju zmian miażdżycowych przypisuje się głównie dysfunkcji śródbłonka naczyń. Czynnikami uszkadzającymi śródbłonek są stres oksydacyjny związany z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i hiperchcholesterolemią, podwyższony poziom wolnych rodników, toksyny uwalniane u osób palących wyroby tytoniowe [9, 10]. Obecnie wykazano, iż czynnikami rozpoczynającymi proces aterogenezy są infekcje bakteryjne czy wirusowe, wywołane głównie przez Helicobacter pylori, Chlamydia pneumoniae, herpeswirusy, cytomegalowirusy, mykobakterie [9, 11-15].

7 Pearson TA, Mensah GA, Alexander RW, Anderson JL, Cannon RO, III, Criqui M et al. Markers of inflammation and cardiovascular disease: application to clinical and public health practice: A statement for healthcare professionals from the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association. Circulation 2003; 107: 499-511.

8 Ross R. Atherosclerosis – an inflammatory disease. N Engl J Med 1999; 340: 115-126.

9 Ross R. Atherosclerosis: A Defense Mechanism Gone Awry. J Am Pathol 1993; 143: 987-1001.

10 Członkowska A., Gromadzka G. Związek czynników immunologicznych z etiopatogenezą i przebiegiem klinicznym udarumózgu. Neur Neurochir Pol 2000; supl. 3: 13-26.

11 KaŸmierski R., Kozubski W. Wpływ zakażenia bakterią Chlamydiapneumoniae na rozwój miażdżycy tętnic domózgowych.Neur Neurochir Pol 2002; 36: 131-142.

12 Kuvin J.T., Kimmelstiel C.D. Infectious causes of atherosclerosis.Am Heart J 1999; 137: 216-226.

13 Libby P., Egan D., Skarlatos S. Roles of infectious agents inatherosclerosis and restenosis: an assessment of the evidenceand need for future research. Circulation 1997; 96: 4095-4103.

14 Ezzahiri R., Stassen F.R., Kurvers H.A. i wsp. Chlamydiapneumoniae infection induces an unstable atherosclerotic plaquephenotype in LDL-receptor, ApoE double knockout mice.Eur J Vasc Endovasc Surg 2003; 26: 88-95.

15 Kalimo H., Kaste M., Haltia M. Vascular diseases. W: GrahamD.I., Lantos P.L. [red. ]. Greenfield’s Neuropathology.Wyd. 7. Arnold, Londyn 2002; ss. 281-355.

http://biotechnologia.pl/biotechnologia/patogeneza-rozwoju-blaszki-miazdzycowej-w-tetnicach-szyjnych,9657

 

Leczenie objawowe

W medycynie akademickiej leczy się objawy, a nie przyczynę.

Dzięki czemu pacjent ciągle choruje i nadal jest klientem.

Zdrowie – zaginiona instrukcja

Jak być zdrowym? – brzmi banalnie, ale czy wiesz?

Dlaczego tak jest, zrozumiesz po przeczytaniu

 

Pomostowanie aortalno-wieńcowe – kardiochirurgiczna operacja wszczepienia pomostów naczyniowych (tzw. bypassów) omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej, stosowana w niektórych przypadkach zawału serca i zaawansowanej choroby wieńcowej.

Wytworzenie sztucznych połączeń (bezpośrednich lub pośrednich) między tętnicą główną a tętnicami wieńcowymi, omijających miejsca zwężenia, zapewnia poprawę ukrwienia niedokrwionego obszaru mięśnia sercowego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomostowanie_aortalno-wie%C5%84cowe

 

Operacja się udała, pacjent posiada bypassy, przyczyna problemu nie została rozwiązana, z czasem bypassy zarosną tak jak tętnice i trzeba będzie wykonać kolejną operację.

Statyny

Statyny to grupa leków które rekomenduje się w celu obniżenia poziomu cholesterolu.

 

Czym są statyny?

TODO: ….

 

 

Statyny to lek idealny z perspektywy biznesu farmaceutycznego.

Dlaczego?

Nie leczą pierwotnej przyczyny, dlatego od diagnozy musisz je przyjmować do końca życia (klient „na abonamencie”).

Uwaga!
Leki z grupy statyn to narzędzia. Mogą pomóc, mogą zaszkodzić.
W chwili zawału mogą uratować Ci życie!

 

Co jest pierwotną przyczyną problemów sercowo-naczyniowych?

 

Miażdżycy zawsze towarzyszą stan zapalny.

Stany zapalne

 

Stany zapalne (strefa wojny) zawsze towarzyszą miażdżycy

źródło: Flicker: manhhai, Vietnam War, 1967 – War Zone D, CC BY 2.0

 

 

Jedną z przyczyn może być (podejrzewana) bakteria: Chlamydophila (Chlamydia) (Chlamydofila Pneumoniae).


Jerzy Zięba twierdzi, że student medycyny w czasie edukacji może usłyszeć o niej między wierszami w czasie zajęć z mikrobiologii. Jednak już bez objaśnienia mechanizmu zależności, dlatego większość i tak o niej zapomina.

Różnica między zawałem a udarem.

Udar mózgu, zdarzenie mózgowonaczyniowe, dawniej także apopleksja (gr. stgr. ἀποπληξία – paraliż; łac. apoplexia cerebri, insultus cerebri) – zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny.

Udar mózgu może być krwotoczny (wywołany wylewem krwi do mózgu) lub niedokrwienny (wywołany zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu), przy czym udar niedokrwienny może być również wtórnie ukrwotoczniony. Do udarów krwotocznych zalicza się krwotoki śródmózgowe i podpajęczynówkowe.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Udar_m%C3%B3zgu

 

 

Zawał mięśnia sercowego, zawał serca, potocznie atak serca (łac. infarctus myocardii) – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem wskutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do serca.

Zawał mięśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej serca (obok nagłej śmierci sercowej, dławicy sercowej, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca i tak zwanej kardiomiopatii niedokrwiennej). W krajach europejskich choroby układu krążenia (w szczególności serca, tętnic i żył) są najczęstszą przyczyną zgonów. Z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych, w tym zawału mięśnia sercowego, umiera dwa razy więcej osób niż z powodu chorób nowotworowych[1].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawa%C5%82_mi%C4%99%C5%9Bnia_sercowego

 

Przyczyną udaru i zawału serca może być ta sama.
Wystarczy, że coś siedzi w naczyniach krwionośnych (w rurze).

Gdy się odklei i to może zatkać dalej naczynia krwionośne (w mózgu, w sercu lub innym miejscu).
 

Dokładniej to naczynia krwionośne składają się z warstw.

Wizualizacja z filmu z Dr Ratha na temat naczyń krwionośnych.

Gdy wewnętrznej warstwie pojawi się dziura, to w tą małą szparkę może upchać się wiele … A to z kolei zawęża naczynia krwionośne.
To tak jakby na autostradzie, zwężać drogę, 4 pasy, 3 pasy, 2 pasy – będą powstawały coraz większe korki.
Aż w pewnym momencie trasa będzie nieprzejezdna!

 

źródło zdjęcia: Deepak~commonswiki

 

Zatkane naczynie krwionośne uniemożliwia prawidłowy transport m.in tlenu.

W wyniku czego dochodzi do niedotlenienia tkanki, a w konsekwencji np. do martwicy (śmierci) mięśnia sercowego.

 

Źródło zdjęcia: Jojo – wikipedia

 

Skoro mamy dziury, to jak do nich dochodzi.
Jak zapobiec powstawaniu kolejnych dziur?

Stres oksydacyjny!

Uszkodzenie śródbłonka.

 

Skąd wiadomo, czy mam stany zapalne?

W określeniu, czy organizm z czymś walczy (czy istnieją stany zapalne) może pomóc badanie CRP (badanie krwii).

Więcej o CRP, znajdziesz w artykuje:

Antybiotyki

Czym są antybiotyki? Skąd pochodzą? W czym pomagają? A w czym nie? Wirus czy bakteria – jak rozróżnić? Badanie CRP i zakresy. Nadużycie antybiotyków (z czego wynika) i konsekwencje. Jak szybko bakterie uodparniają się na antybiotyki? Jak dużo używa się antybiotyków – będziesz w szoku! Antybiotyki używa się do leczenia ludzi i zwierząt. Jednak czy ma to znaczenie dla naszego zdrowia?

 

Oczywiście wyższe CRP może oznaczać dowolną infekcję (nawet zębów!), czy uraz.

Co się dzieje wewnątrz naczyń krwionośnych?

 

Tłuszcze trans!!!!!!!!!!!

 

Utlenione

peroksydacji

oxyLDL – całkowicie utleniona forma cholesterolu!!

To nie to samo!

 

 

mówi o oxyLDL

TODO: dr rath

Dodać filmy, ksiązki, ..

 

 

Badania

cholesterol całkowity (tym cię straszą)
badanie nie niesie żadnej wartości terapeutycznej
dodatkowo wysokie stężenie cholesterolu LDL we krwi, to jedynie wartość chwilowa – nie określająca całkowitej ilości cholesterolu we krwi. Możesz mieć mało w organiźmie, a dużo we krwi i na odwrót.

pozimo homocysteiny

pozimo homocysteiny – nieporównywalnie ważniejszy od poziomu LDL – a takiego badania pewnie nie robisz.

Jest to aminokwas, który jest potrzebny jednak gdy jest go za dużo, to może to spowodować m.in miażdżycę.
Wysoki poziom homocesteiny wiąże się z ze stanami zapalnymi – ogólnoustrojowymi.
Przewlekły stan zapalny może nawet nie podwyższać CRP (trudniej zauważyć).
Zwróć uwagę, że nawet jeśli poziom homocesteiny jest dobry, to mogą istnieć inne czynniki które wywołują stany zapalne!
 

Aktualnie uważany jest u ludzi za niezależny czynnik ryzyka rozwoju m.in.:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Homocysteina

 

 • poziom homocysteiny – podobno kiedyś się badało (przynajmniej w niemczech), podobno każde laboratorium może sprawdzić może [cena: 35 pln?]
  nie więcej niż 9 mg% jeśli więcej, to naczynia krwionośne są dziurawione 
  6-8 ok.
   

By obniżyć homeocesteinę podobno wystarczy: B12, B6, kwas foliowy.

Zwróć uwagę, że witaminy mogą być różnej jakości i w różnych formach (niektóre mogą być prawie niewchłanialne).

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Witamina_B6
 

Czasem mówi, że podwyższona homocysteina jest markerem braku jednej z tych witamin. To znaczy deficyt jednej z nich -> podwyższa poziom homocesteiny. Można do tego jeszcze dodać Betainę.


Betaina stosowana jest w leczeniu wysokiego poziomu homocysteiny (hiperhomocysteinemii). Chlorowodorek betainy stosowany jest jako środek wspomagający trawienie, szczególnie skuteczny u osób z niedostatecznym wytwarzaniem kwasu solnego w żołądku.
https://pl.wikipedia.org/wiki/N,N,N-Trimetyloglicyna

 

Można poszukać naturalnych źródeł tych witamin.
Naturalne witaminy zazwyczaj są lepiej przyswajalne (występują w kompleksach), za to często jest ich znacznie mniej.
Jest wiele produktów bogatych w różne witaminy.

Jerzy Zięba, twierdzi, że kiedyś spotkał się, ze zdaniem Dr. Jan Kwaśniewskieg, że spóżywając dużą ilość żółtek – biochemicznie nie można mieć miażdzycy.
Żółtka jaj np. zawierają wszystkie witaminy, poza witaminą C, ponieważ prawie wszystkie zwierzęta same sobie syntetyzują (poza świnką morską i ludźmi). Prawdopodobnie to miał na myśl Dr. Jan Kwaśniewski.

Oczywiście nie należy ograniczać się do samych jajek 🙂 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dV0C-k1HnvM

Anty oxyLDL / badanie oxLDLAb

przeciwciała anty oxyLDL / badanie oxLDLAb [80-100 pln]
Norma oxyLDL (utleniona wersja LDL) wynosi, w zależności od metodyki i laboratorium, 112±5 U/dL. Przyjmuje się, że wartości średnie powyżej 200 U//dl stanowią już realne zagrożenie (200± 20U/dl).
badanie należy wykonać na czczo, w standardowych godzinach (8-9 rano). Na czczo to znaczy nic nie jemy i nic nie pijemy (nawet gorzkiej herbaty lub kawy) na 12 godzin przed badaniem. Poza tym stosujemy dietę „zwykłą”. Do oznaczeń oxLDLAb nie trzeba być na czczo.
źródło: patrz poniższy film „CHOLESTEROL. Fakty i mity” /absolwent Akademii Medycznej

STANY ZAPALNE

Działamy

Zapoznaj się z materiałami (w kolejnej sekcji). Przejrzyj w szczególności prace dr Ratha.
Książka koalicji dr Ratha dostępna jest za darmo (nawet w języku Polskim)!

przeciwutleniacze

np. witamina C (by zapobiec tworzeniu się szkodliwej odmiany utlenionego LDL!)


Witaminy B6, B12, kwas foliowy ponieważ pomagają w metaboliżmie homocesteiny.

 

Witamina C – do budowy kolagenu!

Lizyna

Witamina E

 

Prolina

Jerzy  Zięba zwraca uwagę jeszcze na witaminę K2 mk7 (witamina K1, K2 to inne związki, najlepsza będzie witamina właśnie K2 w wersji mk7 – ponieważ ma dłużyszy okres rozpadu – dłużej będzie nam służyc). Ponieważ płytka miażdzycowa składa się również wapnia, dzięki witaminie K2, wapń „wie gdzie ma się odłożyć”.

Odżywianie bogate w owoce i ważywa redukuje poziom homocysteiny i redukuje zapadalność na choroby układu sercowo-naczyniowego.

Boushey CJ, Beresford SA, Omenn GS, Motulsky AG. A quantitative assessment of plasma homocysteine as a risk factor for vascular disease. Probable benefits of increasing folic acid intakes. JAMA. 1995 Oct 4;274(13):1049–1057. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7563456

 

Redukcja stresu etc

 

Z tego co 

Redukujemy stany zapalne

stosunek omega-3/omega-6

// omega 9

> ważny jest stosunek spożycia kwasów tłuszczowych omega-6 nienasyconych w stosunku do omega-3 (nadmiar jest szkodliwy). Podkreślę jeszcze raz, nie ważna jest ilość lecz proporcja! (Omega 6 w stosunku do Omega 3:  11/1 jest zdecydowanie za duża)
a tak się składa, że twoja dieta dominuje w kwasy omega-6 (widze co jesz – obecnie proporcja wynosi w granicach – powyżej 10/1).

W książce AntyRak znajdziesz tabelki. 

Warto wiedzieć również, że „omega-..”  odnosi się do grupy różnych kwasów tłuszczowych.
Zatem np. omega-6 to np. kwas linolowy (LA), kwas gammalinolenowy (GLA), kwas arachidonowy (AA, ARA) itd.

Kwas arachidonowy występujący np. w czerwonym mięsie, może przyczyniać się do tworzenia 'złych białek’ – homocysteiny.

Eliminacja pożywienia pro-zapalnego (jedzenia, które pomaga w tworzeniu stanów zapalnych)

Eliminacja tłuszczów trans (toksyna)!

Tłuszcze – nie są takie złe, ALE za wszelką cenę unikaj tak zwanych tłuszczy trans!

 

Cukier – ahh..

EDTA?

EDTA jest silnym chelatorem metali ciężkich w organiźmie to znaczy wiąże i pomaga usunąć metale ciężkie z organizmu.
EDTA usuwa rtęć, glin (aluminium), tal, arsen, chrom, kobalt, mangan, nikiel selen, cynk, miedź, cynę, żelazo, (wapń?) (nie usuwa srebra, fluoru, ..).
Ponadto posiada silne działanie przeciwutleniające.

Idea: jeśli mamy blaszkę miażdzycową, która składa się z wapnia. To można ją rozpuścić, zwiększyć światło naczyń krwionośnych. Dodatkowo usunie metale ciężkie redukując ilość wolnych rodników.

Podobno również redukuje żylaki, kamienie żółciowe.

EDTA występuje w różnych wersjach.

 • EDTA wapniowo-sodowe – pozostawia zwapnienia – nie usuwa nadmiaru wapnia (NIE nadaje się)
 • EDTA tetrasodowe (ang. Tetrasodium EDTA)
 • EDTA disodowe (inne nazwy: kwas wersenowy, sól disodowa kwasu wersenowego, ang. ethylene diamine tetra-acetic acid)

 •  

EDTA używa się w medycynie przy silnych zatruciach metalami ciężkimi.
Po podaniu do krwi wydalany jest w ciągu kilku godzin z organizmu.

Przy okazji krwi, używa się go jako konserwant krwi. Wiążąc jony wapnia zapobiega krzepnięciu. 
Oczywiście poza medycyną używany jest do konserwacji żywności, uzdatniania wody w akwarystyce, produkcji nawozów, kosmetyków itd.

Wlewy

Z reguły przeprowadza się 'wlewy’ dożylne.

W Polsce można zrobić je w wielu miejscach.
Cena pewnie koło 200 pln za wlew, a trzeba zrobić ich wiele.

Doustnie

Podobno, może być również skuteczny w formie doustnej.
Niektóre źródła mówią o reakcji z kwasem żołądkowym i wtedy polecają zażywanie pod język.
Przyczym warto pamiętać, że skoro EDTA jest silnym chellatem, to nie używamy melatowych łyżeczek etc. Ponieważ EDTA może związać się z metalem z łyżki, przez co dostarczysz organizmowi dodatkową porcję metali. Jeśli masz plomby amalgamatowe, to EDTA może wypłukać z nich rtęć!

 

Czy działa?

 

Tak i nie?.

Na szybko wyszukałem badania.

I wygląda na to, że w badaniach na 1,708 pacjentach powyżej 50 lat z podwójną ślepą próbą, z grupą kontrolną i placebo,  participants

Nie było większych różnic (ogólnie). Ale w przypadku osób z cukrzycą różnice już były widoczne.

Patients with diabetes, who made up approximately one-third of the 1,708 TACT participants, had a 41 percent overall reduction in the risk of any cardiovascular event; a 40 percent reduction in the risk of death from heart disease, nonfatal stroke, or nonfatal heart attack; a 52 percent reduction in recurrent heart attacks; and a 43 percent reduction in death from any cause. In contrast, there was no significant benefit of EDTA treatment in participants who didn’t have diabetes.

https://nccih.nih.gov/health/chelation
https://nccih.nih.gov/health/chelation/TACT-questions

Dodam tylko, że pacjenci poza EDTA, lub placebo –  w obu grupach otrzymywali więcej bądź mniej witamin.

 

Strofantyna?

 

Strofantyna (ouabaina) – organiczny związek chemiczny, glikozyd nasercowy, będący inhibitorem ATP-azy Na+/K+.

Strofantynę-g otrzymuje się z nasion Strophanthus gratus, strofantynę–k z nasion Strophantus kombe. Strofantyna ma postać białego, krystalicznego proszku o bardzo gorzkim smaku, dobrze rozpuszczalna w wodzie. Stosowana przy ostrej i przewlekłej niewydolności serca. Działanie bardzo szybkie, silne, lecz krótkotrwałe.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strofantyna

Zatem strofantyna znajduje się w rośline skrętnik (ang. strophanthus).

 

Strofantyna naturalnie występuje w naszym organizmie.
Wiele lat temu (1950 – 1970), m.in w Polsce interniści stosowali strofantynę..

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Strofantynę można zdobyć również w formie leku chemicznego (podobno skuteczniejsza). Dostępna jest na receptę (lek: „Strodival 6 mg”) w aptekach (w Niemczech, nie wiem jak w Polsce).

 

UWAGA: informacji na temat strofantyny nie zweryfikowałem (nie skonfrontowałem z opiniami lekarzy, publikacjami naukowymi, pacjentami,..).
Podaję temat, który możesz zbadać.

Osobiście skłaniałbym się bardziej do rozwiązań proponowanych przez dr Ratha (odpowiednio przebadanych – potwierdzonych naukowo) – w perspektywie długoterminowej
O strofantynie za dużo o niej nie wiem, ale wygląda, że działa bardziej na symptom i to dość szybko (za to może się sprawdzić, gdy trzeba działać szybko, zanim rozwiąże się problem).

Jeśli działa, tak jak sugerują „Internety”.
 

Kwestię walki z symptomem, a problemem opisałem w artykule „Zdrowie”.

Podobno kiedyś z powodzeniem była stosowana przez internistów (1950 – 1970).
Podobno Strofantyna podawana do ustnie jest mało efektywna (?). Pochodną strofantyny podaje się dożylnie i podobno jest bardziej skuteczna. Samo działanie ponoć jest dość szybkie 10-15 min.  
Inne osoby twierdzą: „poznałem ludzi, którzy biorą strofantynę doustnie i nie biorą w ogóle już żadnych leków na serce i żyją długie lata i mają się dobrze”.

http://www.strophantus.de/w-jezyku-polskim.html

 

W internecie można spotkać opinie np.

„Michał jestem Sam Po zawale, i strofantyna naprawdę działa, czuje się z nią fenomenalnie. Jak bym drugie życie dostał.”

 

Materiały

Polecam książkę dostępną za darmo dzięki Koalicja Dr Ratha.
Opisuje metody leczenia według medycyny komórkowej, poparte licznymi badaniami naukowymi (sprawdzone).
Zacznij tutaj 🙂

Książka dostępna jest w wersji online i do pobrania (PDF)

ZOBACZ:

http://www.dlaczego-zwierzeta-nie-dostaja-zawalow-serca.org


Wyniki przedstawionych tu badań klinicznych można
streścić w następujący sposób:
• Spożywanie witaminy C obniża ryzyko choroby sercowo-naczyniowej
aż do 50% – potwierdzone przez 11 000 uczestników badania.
• Spożywanie witaminy E obniża ryzyko choroby sercowo-naczyniowej o ponad jedną trzecią – potwierdzone przez 87 000 uczestników badania.
• Spożywanie beta-karotenu obniża ryzyko choroby sercowo-naczyniowej o 30%.
• Żaden lek farmaceutyczny nie okazał się jak dotąd skuteczny w obniżaniu ryzyka chorób serca i układu krążenia w tak imponujący sposób, jak te witaminy.

Książka dr Ratha:
http://www.dlaczego-zwierzeta-nie-dostaja-zawalow-serca.org/pdf-files/dlaczego_zwierzeta_K02_PL.pdf (warto przeczytać)

Zobacz również dwa nagrania Patryka dotyczące cholesterolu i miażdżycy.
Patryka cenię, za bardzo dokładne opracowywanie tematów. Ukończył Akademię Medyczną jako jeden z najlepszych na roku.

CHOLESTEROL. Fakty i mity

Co powoduje miażdżycę i dlaczego weganie też chorują?

 

Cholesterol naukowe kamstwo

Oryginał, jest dostępny za darmo (angielski)

Uffe Ravnskov, MD, PhD: „The cholesterol myth”
http://www.ravnskov.nu/CM (dostępna również wersja epub, mobi, azw3)

 

17 badań naukwoych 86k osób.
kompleks witamin B!
Zmiensza częstośc wystepowania udarów!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4565665/

kompleks witamin b, zmniejsza poziom homocysteiny!!, łagodzi stres

Udar niedokrwienny (90% przypadków, niedrożność)
lub uddar krwotoczny pęknięciem tych naczyć.

https://www.bmj.com/content/334/7599/885

JAK POZBYĆ SIĘ MIAŻDŻYCY Jerzy Zięba

 

Slawomir Spandoeck w „Profilaktyka onkologiczna i biologiczne leczenie raka oraz przewleklych stanow zapalnych”

Dużo mówi 'o cholesterolu’ (pierwsze 20 minut).

 

Kurkumina jest bardzo ciekawym środkiem przeciwzapalnym, może pomóc przy zapobieganiu chorobom sercowonaczyniowym!

Kurkumina to czynnik aktywny kurkumy. Sama kurkuma używana jest od tysięcy lat przez medycynę wschodnią.
Zaś pierwsze doniesienia w medycynie akademickiej na temat jej zbawiennych właściwościach w kontekście chorób sercowonaczyniowych pojawiły się już w 1985 r (Srivastava et al., 1985).

Kurkuma

Niesamowita przyprawa – znana od wieków, kórej właściwości medyczne poparte są tysiącami badań. Czy wiesz jak jej używać?

Oczywiście kurkuma to jeden z elementów układanki.
Należy oczyścić i dożywić organizm. Można być grubym i nie dożywiony (to nie to samo!).

//TODO: opisać

 

Zachęcam również do pozostałych artykułów.

Zdrowie – zaginiona instrukcja

Jak być zdrowym? – brzmi banalnie, ale czy wiesz?

Probiotyki, Prebiotyki, Synbiotyki

Czym są Probiotyki, Prebiotyki, Synbiotyki? Zrozumiesz czym jest flora bakteryjna. Czy bakterie są złe czy dobre? Poznasz źródła bakterii probiotycznych (naturalne i z apteki) oraz szokujące informacje na temat suplementów. Czym jest szczep? wybrać? Zrozumiesz, że sam probiotyk nie wystarczy (potrzebne jest odpowiednie środowisko).

Utlenianie lipidów – przeciwutleniacze mogą pomóc.

Po roku picia soku z granatu – grubość błony zmniejszyła się o 30%. Mniejsza grubość -> większe światło naczynia (lepszy przepływ krwi – mniejsze rzyko zatoru)!
Granaty są drogie (przynajmniej w polsce).

Soki z granatu czy suplementy są dość drogie. Ale możesz z powodzeniem zastąpić je czarnym bzem, aronią lub dziką różą
Soki z tych roślin możesz kupić w sklepie, albo gdy jest sezon kupić owoce w punkcie skupu lub bezpośrednio u rolnika. Kosztują GROSZE!
Na rok potrzebowałbyś około 70 litrów soku gdyż dziennie wystarczy wypić szklankę dobrej jakości soku. Soki możesz pasteryzować, a nawet zamrażać (chyba, że nie znasz tej techniki).
Cena kilograma aronii to około 1,5zł/kg. Jeśli kupiłbyś 25 kilogramów aronii, to będzie to wystarczająca ilość do wykonania 70 litrów soku/nektaru (jak zwał tak zwał) o prozdrowotnych właściwościach. 
Po wyciśnięciu soku z 25 kilogramów aronii do soku tego dolej wody do ilości 70 litrów. Wtedy stężenie substancji czynnych będzie optymalne. Gdybyś pił czysty sok (nierozcieńczony) w ilości takiej takiej jak rozcieńczony nie wykorzystasz wszystkich polifenoli od razu, a popijając malutką ilość (bez rozcieńczenia), wolne przejście przez żołądek może niektóre z nich inaktywować. 
25 kilogramów aronii to 37zł. Dzieląc to na 12 miesięcy wychodzi 3,2zł miesięcznie za 6 litrów soku. Da się? Da! Trzeba tylko chcieć. 

Cytat z newslettera Marka, POLECAM: https://marekskoczylas.pl

Ciekawe? Newsletter?

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze