Cholesterol – nie taki zły jak go malują.

Trwa migracja :/
Artykuł może wyświetlać się niepoprawnie
Przenoszę wpisy ze starego systemu. Niestety migracja wymaga ręcznych poprawek (czasu)

Zdrowie (wstęp)

wyłącznie charakter edukacyjnynie stanowią działalności leczniczej aniporady lekarskiejnie zastępują

Bojąc się o chorób sercowo-naczyniowych, potencjalnego zawału, udaru, śmierci – nie chodzi o obniżanie cholesterolu!

Cholesterol – dobry czy zły LDL / HDL?

 

Powszechnie cholesterol kojarzy się z mazdżycą (z chorobą serocowo-naczyniową). Jednak czy faktycznie mamy się go bać?
Czym jest HDL, LDL? Czy naprawdę LDL jest winowajcą? Co jet prawdziwą przyczyną miażdzycy?

 

==========================

 

 

Zaś pierwszym pomysłem, by zapobiec miażdżycy, to redukcja spożycia tłustych pokarmów (mniej tłuszczu cholesterolu) i jego redukcja (np. przez statyny – leki obniżające poziom cholesterolu).

Zaczynamy!

HDL i LDL – nie jest cholesterolem!

Często mówi się o cholesterolu w kontekście chorób sercowo-naczyniowych. 
Słyszymy o „złym” cholesterolu LDL i „dobrym” cholesterolu HDL.

Zamiast powtarzać cudze zdanie (rekamy i slogany), warto mieć swoje zdanie (zwłaszcza, że może to mieć duży wpływ na twoje zdrowie).

 

Potocznie „cholesterolem” nazywa się kompleksy białkowo-lipidowe występujące w osoczu krwi – lipoproteiny. Tzw. „zły” (niskiej gęstości – LDL) i „dobry” (wysokiej gęstości – HDL) cholesterol to w rzeczywistości lipoproteiny – czyli złożone polipeptydy zawierające w swoim składzie cholesterol wolny i zestryfikowany. Są one formą transportową cholesterolu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cholesterol

 

Jaką rolę pełni HDL / LDL?

 

Nasze ciało posiada rozbudowaną sieć komunikacyjną (od autostrad – tętnice, włośniczki – drogi gruntowe).

 

Rolę transportowo-komunikacyjną w naszym organizmie pełnią naczynia krwionośne.

„Krwio – nośne” – to znaczy transportują krew.

Krew to zaś:

Krew (łac. sanguis, stgr. αἷμα, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu. 

Krew składa się z wyspecjalizowanych komórek oraz z osocza, w którym te komórki są zawieszone. Dzięki pracy mięśnia sercowego jest pompowana poprzez tętnice we wszystkie rejony ciała i wraca do serca za pośrednictwem żył niekiedy wyposażonych w zastawki.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krew

 

 

Osocze krwi (plazma) – zasadniczy płynny składnik krwi, w którym są zawieszone elementy morfotyczne (komórkowe). Stanowi ok. 55% objętości krwi. Uzyskuje się je przez wirowanie próbki krwi. Osocze po skrzepnięciu i rozpuszczeniu skrzepu nazywane jest surowicą krwi.

Osocze krwi jest płynem składającym się przede wszystkim z wody, transportującym cząsteczki niezbędne komórkom (elektrolity, białka, składniki odżywcze), ale również produkty ich przemiany materii. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Osocze_krwi

Zatem krew, to płyn, który składa się m.in z wody.

Olej (tłuszcz) z wodą się nie miesza 

zdjęcie z wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_and_oil.jpg

 

Skoro tłuszcze nie są rozpuszczalne w wodzie, zatem nie mogą podróżować same we krwi.

Dlatego cholesterol w celu transportu musi połączyć się z grupą białkową.

Zatem grypy białkowe są wykorzystywane jak ciężarówka – do transportu.

W zależności od pakowności takiej ciężarówki wyróżniamy HDL lub LDL.

LDL (z ang. low-density lipoprotein) to lipoproteina niskiej gęstości (mniejsza ciężarówka).
HDL (od ang. High Density Lipoprotein) to lipoproteina wysokiej gęstości (pojemniejsza ciężarówka)

 

LDL, HDL – to faktycznie nie cholesterol, lecz ciężarówka która przewozi zazwyczaj cholesterol!

 

 

Normy HDL / LDL?

Miażdżyca występuje przy wysokim stężeniu LDL, z prawidłowym stężeniem LDL i niskim stężeniu LDL!

Nie jest absolutnie żadnym wykładnikiem ryzyka zagrożenia miażdzycą!

W takiej sytuacji użycie terminu „Norma” – jest nieprawidłowy!

Norma zakłada, że wynik poza „widełkami” jest nieprawidłowy i należy leczyć.
Jeśli już chcemy mówić o LDL i HDL, to nalezy mówić o zalecanych wartościach.

Różnica polega na tym, że wartości z poza zakresu – nie oznaczają choroby!

 

Nie powinniśmy używać terminu „zły” cholesterol w kontekście LDL!

Jeśli szukasz „złego” cholesterolu, to może nim być oxyLDL!

Jest to „popsuty” LDL – LDL, który został utleniony.

Co to znaczy?

Zardzewiała blacha – to utleniona blacha.

 

 

 

Ciekawa meta-analiza, na temat stosunkowo niskiego, lub neutralnego wpływu konsumpcji masła na śmiertelność, cukrzycą czy chorobami sercowo naczyniowymi.

Is Butter Back? A Systematic Review and Meta-Analysis of Butter Consumption and Risk of Cardiovascular Disease, Diabetes, and Total Mortality

Laura Pimpin, Jason H. Y. Wu, Hila Haskelberg, Liana Del Gobbo, Dariush Mozaffarian 
Published: June 29, 2016
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158118


 

Current evidence does not clearly support cardiovascular guidelines that encourage high consumption of polyunsaturated fatty acids and low consumption of total saturated fats.
/ 32 observational studies (530,525 participants)

Obecne dane nie wspierają wyraźnie dotyczących zaleceń sercowo-naczyni, które zachęcają do wysokiego spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i niskiego spożycia ogółem tłuszczów nasyconych.
/ 32 badania obserwacyjne (530.525 uczestników)

Ann Intern Med. 2014 Mar 18;160(6):398-406. doi: 10.7326/M13-1788.

 

Jednak nawet oxyLDL nie jest przyczyną miażdżycy!

Powstaje, jest szkodliwy, organizm traktuje go jako ciało obce i wytwarza antygeny (by z nim walczyć) – ale nie jest pierwotną przyczyną!

Normy: Cholesterol Całkowity

https://www.youtube.com/watch?v=zr2oXfajfmM


Dla osób w wieku do 19 lat, normalny poziom cholesterolu wynosi między 120 a 230 mg/dL.
Dla osób w wieku 20-29 lat, normalny poziom cholesterolu wynosi między 120 a 240 mg/dL.
Dla osób w wieku 30-39 lat, normalny poziom cholesterolu wynosi między 140 a 270 mg/dL.
Dla osób w wieku 40-49 lat, normalny poziom cholesterolu wynosi między 150 a 310 mg/dL.
Dla osób w wieku 50-59 lat, normalny poziom cholesterolu wynosi między 160 a 330 mg/dL.

Normy podane w filmie (na podstawie książki wydanej pod redakcją Witolda Orłowskiego).
 

 

Czy cholesterol jest nam potrzebny?

 

Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Jest także prekursorem licznych ważnych steroidów takich jak kwasy żółciowe czy hormony steroidowe.

Stanowi on substrat do syntezy wielu ważnych biologicznie czynnych cząsteczek:

  • hormony płciowe,
  • kortykosterydy,
  • witamina D3 i jej metabolity,
  • glikozydy nasercowe
  • fitosterole,
  • niektóre alkaloidy
  • kwasy żółciowe.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cholesterol

Cholesterol jest niezbędny

Twój mózg stanowi 2-3% całej twojej masy, a 25% cholesterolu w twoim organizmie znajduje się w mózgu!

Po co? działa jako membrana, antyoksydant, używany jest jako surowiec dla do budowy progesterony, estrogenu, kortyzolu, testosteronu a nawet witaminy D.[źródło]

Nic więc dziwnego, że na PubMedzie (biblioteka publikacji naukowych z zakresu medycyny), można znaleźć prace typu:

Źródło zdjęcia: Allan Ajifo / wikimedia [CC BY 2.0]

 

ORGINALNY TEKST

In contrast to our expectations, high total cholesterol and high LDL cholesterol were associated with higher memory scores for noncarriers of the APOE4 allele. No significant associations between cognitive performance and lipid profile were found for carriers of the APOE4 allele.

Am J Geriatr Psychiatry. 2008 Sep;16(9):781-5. doi: 10.1097/JGP.0b013e3181812790.
Better memory functioning associated with higher total and low-density lipoprotein cholesterol levels in very elderly subjects without the apolipoprotein e4 allele.
West R1, Beeri MS, Schmeidler J, Hannigan CM, Angelo G, Grossman HT, Rosendorff C, Silverman JM.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18757771

Po polsku:

W przeciwieństwie do naszych oczekiwań, wysoki poziom cholesterolu całkowitego i wysoki poziom cholesterolu LDL były związane z wyższymi wynikami pamięci dla nie nosicielów allelu APOE4. Nie stwierdzono istotnych związków między wydajnością poznawczą a profilem lipidowym dla nosicieli allela APOE4.

Dla jasności dodam, że APOE4 to wersja genu (allel), który występuje u 10-15% osób, który zwiększa ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera i zmniejsza  początkowy wiek choroby.

Publikacja dostępna jest w formie „Open access” (można czytać za darmo).

 

W medycynie używa się statyn do obniżania poziomu cholesterolu.
Cholesterol potrzeby jest do budowy hormonów – stąd problemy od impotencji po depresję przy sztucznym obniżaniu cholesterolu.

 

Witamina D (hormon) powstaje właśnie z cholesterolu na powierzchni skóry pod wpływem światła (potem jest absorbowana).
Witamina D, to nie tylko zdrowe kości, nie tylko odpowiada za wchłanianie wapnia!.
Odpowiedzialna jest za to czy działa/czy niedziała ~3000 genów / kilkanaście procent naszych genów!
! (podałem wartości orientacyjne, różnią się w zależności od źródła, zweryfikuję).
//TODO: artykuł witamina D.


 

 

Czy redukcja cholesterolu (poprzez statyny) obniża ryzyko  chorób sercowo-naczyniowych?

 

Z tego co wiem, to nie.

Przy tak powszechnym stosowaniu statyn, z chęcią bym poznał badanie potwierdzające słuszność tego typu terapii.

Jeśli znasz takie badania – daj znać.

Jeśli nie obniża ryzyka, to może zwiększa ryzyko innych problemów?

Tak właśnie jest.

//TODO: badania

//Dlaczego cholesterol w ogóle jest potrzebny

 

Czy mam się bać tłuszczy (cholesterolu)?

Głównymźródłem cholesterolu jest wątroba

To organizm (z jakiegoś powodu) produkuje dużą ilość cholesterolu.

Spożyty wpływ na 1-2% całkowitej ilości

„Cholesterol. Previously, the Dietary Guidelines for Americans recommended that cholesterol intake be limited to no more than 300 mg/day. The 2015 DGAC will not bring forward this recommendation because available evidence shows no appreciable relationship between consumption of dietary cholesterol and serum cholesterol, [….]Cholesterol is not a nutrient of concern for overconsumption”.

A po polsku jest to tak :

„Cholesterol. Poprzednio, “Wytyczne Dietetyczne dla Amerykanów”, zalecały, żeby spożycie cholesterolu nie było wyższe niż 300mg/dzień. Wytyczne w roku 2015 tego zalecenia już nie wprowadzają, ponieważ istniejące dowody naukowe NIE wskazują na istotny związek pomiędzy spożyciem cholesterolu w diecie i poziomem cholesterolu we krwi. Cholesterol nie jest substancją odżywczą, która stanowiłaby zagrożenie z powodu jej nadmiernego spożycia”.

http://www.health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-report/PDFs/Scientific-Report-of-the-2015-Dietary-Guidelines-Advisory-Committee.pdf

Za 1-2 % cholesterolu – odpowiada cholesterol z pożywienia!
Nadal boisz się jajek i masła?

 

PS: w jajku znajduje się bardzo dużo wartości odżywczych, w końcu w jajku znajduje się wszystko co jest potrzebne by powstało pisklę! Może poza witaminą C, ponieważ wszystkie ****************************

 

To, że cholesterol prawie (1-2%) nie pochodzi z jedzenia (nie jest też przyczyną miażdżycy), to nie znaczy że można jeść wszystko!

 

Logika za obniżaniem cholesterolu

 

 

Źródło zdjęcia Tony Webster, CC BY-SA 4.0

 

Czasem dochodzi do przestępstwa. Jeśli policja wystarczająco szybko dotrze na miejsce zdarzenia, to istnieje możliwość, że przestępca jeszcze tam będzie. Nawet jeśli przestępcy tam, być może zostawił tam pewne ślady.

Tak samo jest w przypadku medycyny.

Gdy dojdzie do zatoru, lekarze znajdują tam zwężenia, blaszkę miażdżycową, popękane naczynia.

Blaszka miażdżycowa składa się m.in z cholesterolu.

 

Jak określić, czy podejrzany może być seryjnym zabójcą?

Należy określić, czy przestępca za każdym  znajdywał się w miejscu zbrodni.

 

W języku naukowym (statystyce), nazywamy to korelacją.

 

Korelacja to po prostu zależność między zmiennymi.
Jeśli wartość X rośnie, to wartość Y rośnie proporcjonalnie.
Jeśli wartość X maleje, to wartość Y również proporcjonalnie maleje.

 

//TODO: ….

 

Oczywiście korelacja (zależność) może być większa lub mniejsza.

 

Oczywiście, nawet jeśli osoba znajdowała się na miejscu zbrodni, to wcale nie oznacza, że jest winna!

Niestety bardzo często ludzie mylą korelację (zależność), z przyczyną!
 

Korelacja to nie to samo co przyczyna!

Jeśli za każdym razem przy pożarze widzisz strażaków, łatwo można wywnioskować, że strażacy są przyczyną pożaru (z pewnością podpalili). Gdy dodatkowo zauważysz zależność, że im większy pożar, tym więcej strażaków, to już możesz być pewien!

 

Choroby sercowo-naczyniowe

Zobacz, jaka jest przyczyna, co można zrobić.

Zawał serca, Udar

Zawał serca / Udar mózg, Zator. Przyczyna – Co powoduje zawał? Co zatyka? Cholesterol? LDL / HDL? Blaszka miażdżycowa. Leczenie objawowe. Bypasy, statyny. Pierwotna przyczyna. Zapalenia, Stres oksydacyjny. Tłuszcz trans, Badania, pozimo homocysteiny, oxLDLAb. Co można zrobić? Materiały.

Materiały o cholestelorze

Zobacz również dwa nagrania Patryka dotyczące cholesterolu i miażdżycy.
Patryka cenię, za bardzo dokładne opracowywanie tematów. Ukończył Akademię Medyczną jako jeden z najlepszych na roku.

CHOLESTEROL. Fakty i mity

https://www.youtube.com/watch?v=D89s_Eq7tmI

Co powoduje miażdżycę i dlaczego weganie też chorują?

https://www.youtube.com/watch?v=ScX4U6pa-9c

 

Cholesterol naukowe kamstwo

ISBN: ;
Gdzie kupić? Wybierz najlepszą ofertę, przy okazji wspierasz moją pracę :).
Ładowanie ofert…

Oryginał, jest dostępny za darmo (angielski)

Uffe Ravnskov, MD, PhD: „The cholesterol myth”
http://www.ravnskov.nu/CM (dostępna również wersja epub, mobi, azw3)

 

 

Przeczytaj wprowadzający artykuł o zdrowiu by dokładniej zrozumieć czym jest korelacja (i co naukowcy mają na myśli używając tego terminu).

Zdrowie – zaginiona instrukcja

Jak być zdrowym? – brzmi banalnie, ale czy wiesz?

 

Zachęcam również do pozostałych artykułów.

Probiotyki, Prebiotyki, Synbiotyki

Czym są Probiotyki, Prebiotyki, Synbiotyki? Zrozumiesz czym jest flora bakteryjna. Czy bakterie są złe czy dobre? Poznasz źródła bakterii probiotycznych (naturalne i z apteki) oraz szokujące informacje na temat suplementów. Czym jest szczep? wybrać? Zrozumiesz, że sam probiotyk nie wystarczy (potrzebne jest odpowiednie środowisko).

Czym są wolne rodniki?

W obrazowy sposób zrozumiesz czym są wolne rodniki a czym przeciwutleniacze. Dowiesz się jaką pełnią rolę w organizmie (i nie tylko). Czy wolne rodniki są złe a przeciwutleniacze dobre? Dowiesz się, że antyoksydanty się różnią (np. że jedne rozpuszczają się w tłuszczach a inne w wodzie). Woda z tłuszczem się nie miesza, zatem mogą działać w innych miejscach (np. w błonie komórkowej vs cytoplazmie – wnętrze komórki). Będziesz mógł/mogła przeprowadzić mały eksperyment w domowym zaciszu.

Ciekawe? Newsletter?

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze